อนุทิน 121295 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

ไม่ยอบรับในความเห็นต่าง ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้ง จนเกิดความรุนแรงตามมาในภายหลัง

เขียน 02 Mar 2013 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)