อนุทิน #121295

ไม่ยอบรับในความเห็นต่าง ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้ง จนเกิดความรุนแรงตามมาในภายหลัง

เขียน:

ความเห็น (0)