อนุทิน 121295 - Mr. Wansulaiman Chewaemachae

  ติดต่อ

ไม่ยอบรับในความเห็นต่าง ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้ง จนเกิดความรุนแรงตามมาในภายหลัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)