อนุทิน 121219 - นาย ชัยวัฒน์ มัคคะที

ท่านคิดว่า KM จะประยุกต์กับด้านสาธารณสุขได้อย่างไรบ้าง

สามารถนำการจัดการความรู้มาใช้กับด้านสาธารณสุขโดยนำมาวิเคราะห์ วินิจฉัย ความรู้ ประเภท ชนิด อาการของโรคเบื้องต้น รวมถึงอาการแทรกซ้อน แนวทางการรักษา ป้องกัน คำแนะนำเมื่อมีอาการหรือโรค เพื่อช่วยในการรักษาโรคของแพทย์  ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการรักษา และรักษาได้ทันท่วงที อีกทั้งยังช่วยให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันโรค และดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย ตัวอย่างข้อมูลจัดการความรู้คือ โรคเบาหวาน

อาการเบื้องต้น

 1. ปวดปัสสาวะบ่อย ครั้งขึ้น เนื่องจากในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆมีน้ำตาลค้างอยู่มาก ไตจึงทำการกรองออกมาในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวาน สังเกตุจากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะ จึงเป็นที่มาของการเรียก เบาหวาน
 2. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น
 3. กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณมากๆต่อครั้ง
 4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง
 5. เบื่ออาหาร
 6. น้ำหนัก ตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถ้าหากน้ำหนักเคยมากมาก่อน อันเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปสร้างพลังงานได้เต็มที่จึงต้องนำ ไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ทดแทน
 7. ติดเชื้อบ่อยกว่าปรกติ เช่นติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหาร สังเกตุได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายยาก
 8. สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน
 9. อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก เนื่องมาจากเบาหวานจะทำลายเส้นประสาทให้เสื่อมสมรรถภาพลงความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกจึงถดถอยลง
 10. อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไต

การวินิจฉัย 

หากสงสัยว่าเป็น เบาหวาน ควรไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลโดย อดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่เที่ยงคืน แล้วไปเจาะเลือดในตอนเช้า เพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร6ชั่วโมง (FPG) ซึ่งคนปกติจะมีค่าต่ำกว่า 110 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร หากพบมีค่า เท่ากับหรือมากกว่า 126 มิลลิกรัม ในการตรวจอย่างน้อย 2ครั้ง ก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นเบาหวาน และยิ่งมีค่าสูงเท่าใดก็แสดงว่ามีความรุนแรงของการเป็นเบาหวาน เพิ่มมากขึ้น

อาหารที่ห้ามทาน

 • น้ำตาลทุกชนิด รวมไปถึงน้ำผึ้ง
 • ผลไม้กวนประเภทต่างๆ
 • ขนมเชื่อม ขนมหวานต่างๆ
 • ผลไม้ที่มีรสหวานมากๆ
 • น้ำหวานประเภทต่างๆ
 • ขนมทอดกรอบหรือชุบแป้งทอด

การป้องกัน

- ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และแก้ไขปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอันจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน

- ควบคุมโภชนาการให้มีความสมดุลทั้งในด้านโภชนาการ

- การออกกำลังกาย รวมไปจนถึงการใช้ยารักษาโรคควรตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ โดยปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจเช็คเมื่อใด และ ระยะเวลาห่างในการตรวจที่เหมาะสมยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือด จะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา หรือ สมุนไพร เหล่านี้           

จากตัวอย่างความรู้โรคเบาหวานทำให้บุคคลทั่วไปรับรู้ และนำไปปฏิบัติถึงอาการเบื้องต้น แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค

                                                                                                               

เขียน 27 Feb 2013 @ 22:20 () แก้ไข 27 Feb 2013 @ 22:34, ()


ความเห็น (0)