อนุทิน #121218

เรื่องของหนังสือเป็นเรื่องที่สำคัญ  อย่าทิ้งให้นักเรียนเล่นแต่คอมพิวเตอร์จนลืมหนังสือ

สร้างนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนมากๆเป็นเรื่องที่ดี...


เขียน:

ความเห็น (1)

เห็นด้วยมาก ๆ ค่ะ  เขียน - คัดลายมือด้วยนะคะ