อนุทิน 121212 - ลุงรักชาติราชบุรี


.อยากดูถูก ใครใคร ก็ไม่ว่า
ขอแต่อย่า ดูถูกตน ปี้ป่นยิ่ง
ตัวอาศัย เรือนกาย ใช้พึ่งพิง
อย่าเฉยนิ่ง ควรรู้คุณ หนุนนำพา..
..รู้จักพัก รู้จักผ่อน ก่อนใช้สอย
รู้จักคอย ขัดถู ดูแลหนา
รู้จักจัด รู้จักแจง แต่งหน้าตา
รู้รักษา ยามป่วยไข้ ทั้งใจกาย..
..เมื่อแลเห็น สิ่งใดๆ ให้พินิจ
คอยปลอบจิต อย่าใหลหลง มั่นคงหมาย
ยินเสียงใด อย่าตระหนก ตกอุบาย
พาใจกาย เพื่อนของเรา เข้าถึงธรรม..
..ครั้นลิ้มรส หวานมัน หมั่นสังวร
คอยอาทร อย่าตามอยาก ปากถลำ
สัมผัสนุ่ม เนื้อหนัง ระวังกรรม
ควรจดจำ ครั้งเก่าก่อน ตอนทุกข์ทน..

เขียน 27 Feb 2013 @ 14:34 () แก้ไข 27 Feb 2013 @ 20:31, ()


ความเห็น (0)