อนุทิน 121197 - krutoiting

krutoiting

พรุ่งนี้ 27 กุมภาพันธ์ 56 มีเพื่อนจิตอาสาจากต่างประเทศ มาช่วยทำงานจิตอาสาช่วยสอนภาษาในโรงเรียน  8 คน กับอีก organizer 2 คน คือMs. Sunee   และ krutoimv โดยเริ่มงาน 08.30 นและหมดภารกิจเวลา 12.30 น.

โดยจัดชั้นเรียน 6 ชั้นเรียน แต่ละชั้นเรียน นักเรียนจะได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์ เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องMy Activity ครูจิตอาสาต่างประเทศ 3 คนด้วยกัน โดยครู้จิตอาสาคนที่ 1 จะสอนการออกเสียงคำศัพท์และผ่านกระบวนการจดจำเพื่อนำไปใช้ในsectionที่ 2 พร้อมกับครูจิตอาสาคนใหม่ ในขั้นที่ 2 นี้เด็กๆจะได้ฝึกใช้ภาษาเต็มรูปประโยค ทั้งการถามและตอบ พร้อมจับคู่ฝึกถามตอบ โดยทุกคนจะได้ฝึกจับคู่กับครูก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจ และครูจะได้ใช้ช่วงกิจกรรมนี้ฝึกให้เด็กๆได้ฝึกออกเสียงได้ถูกต้อง  เพิ่มความมั่นใจ และความกล้าหาญที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศด้วยการเล่นเกม สำหรับsection 3 ฝึกให้เด็กๆได้นำความรู้มานำเสนอ แลกเปลี่ยนด้วยการสร้างชิ้นงาน แล้วนำเสนอองค์ความรู้จากชิ้นงานของตนเอง ฝึกชื่นชมชิ้นงานของกันและกัน

เสร็จแล้วจะรีบไปช่วยงาน สุขสุดท้าย......ที่.........ชั้น 7 ห้องสวาสดิ์ไรวา ตึกอุบัติเหตุ รพ.สมุทรสาคร

เขียน 26 Feb 2013 @ 23:34 () แก้ไข 28 Feb 2013 @ 21:48, ()


ความเห็น (0)