อนุทิน 121190 - krutoiting

krutoiting

ภาพบางภาพ เหตุการณ์บางเหตุการณ์ เราไม่อยากเห็น แต่ก็ได้เห็น

โชคดีพระ่ทานสอนให้เจริญสติกับทุกภาพทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตามความคิดตัวเองให้ทัน ลาภ ยศ สรรเสริญ มี แต่ไม่มี  จริงแต่ไม่จริง

มีคือไม่มี ไม่มีคือไม่มี 


เขียน 26 Feb 2013 @ 22:41 () แก้ไข 26 Feb 2013 @ 22:50, ()


ความเห็น (0)