อนุทิน 121187 - ลุงรักชาติราชบุรี

..มีคนหลายคน กล่าวว่า มวยไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ไทย..แต่ผมคิดว่า เอกลักษณ์ชาติไทย..คือ คนไทย ที่มี จิตใจไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักแผ่นดินถิ่นเกิด.. ..ถ้าหากมี ปัญญา เราก็สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจใน ศิลปะมวยไทย เพื่อเป็นศาสตร์ที่ส่งเสริม จิตใจไทย..แต่หากด้อยปัญญา ก็จะเป็นการปลุกกิเลศ และ ทำลายความเป็นไทยได้ เช่นกัน..เช่นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับ วงการมวยไทย ที่กลายเป็นธุรกิจการพนัน+ปั้นนักการเมือง ในปัจจุบัน..จนผู้ปกครองที่มีการศึกษามีฐานะดี ต่างก็ไม่อยากให้ลูกหลานฝึกหัดมวยไทยกัน..อันนี้ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายภูมิปัญญาของบรรพชนชาวสยาม..และขออภัยด้วยหากใครอ่านแล้ว ไม่สบอารมณ์..


เขียน 26 Feb 2013 @ 21:50 ()


ความเห็น (0)