อนุทิน #121158

แคนโต้...พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์...ในค่ายทหาร....


"ความมืดมิด

ทำให้เห็นความงามของพระจันทร์

เลือกจะมองแสงสว่างหรือความมืดมิด..."


แคนโต้...บทกวีสามบรรทัด...

ผมครุ่นคิดและจดจำเพื่อนำมาเขียน...หลังจากเวียนเทียนเสร็จในค่ายทหาร...

มาทำค่ายเยาวชนในวันนี้...


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)