อนุทิน 121158 - ทิมดาบ

แคนโต้...พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์...ในค่ายทหาร....


"ความมืดมิด

ทำให้เห็นความงามของพระจันทร์

เลือกจะมองแสงสว่างหรือความมืดมิด..."


แคนโต้...บทกวีสามบรรทัด...

ผมครุ่นคิดและจดจำเพื่อนำมาเขียน...หลังจากเวียนเทียนเสร็จในค่ายทหาร...

มาทำค่ายเยาวชนในวันนี้...


เขียน 26 Feb 2013 @ 01:23 () แก้ไข 02 May 2013 @ 21:37, ()


ความเห็น (0)