อนุทิน 121137 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๙๑๕ |

"กิจที่กำลังทำ"

ตรวจข้อสอบปลายภาคเสร็จแล้ว ๒ หมู่เรียน
เหลืออีก ๑ หมู่เรียนในข้อสุดท้าย
ในช่วงแรกของการสอบนี้

หลังจากนั้นจะต้องเตรียมข้อมูล Excel เพื่อตัดเกรด
ตรวจชิ้นงานที่เหลืออยู่ทั้งชิ้นงานและบนอินเทอร์เน็ต

ขอให้งานทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีด้วยเถิด ;)...

  เขียน:  

ความเห็น (0)