อนุทิน 121117 - อักขณิช

  ติดต่อ

สัพพะปาปัสสะอะกะระณัง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

สะจิตตะปริโยทะปะนัง

เอตัง พุทธานะสาสะนังฯ


การงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง

การทำความดีให้ถึงพร้อม

การทำจิตใจให้ผ่องใส

เหล่านี้ คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฯ


(โอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน "วันมาฆบูชา")

  เขียน:  

ความเห็น (2)

สาธุ 

สาธุค่ะ