อนุทิน 121117 - อักขณิช

อักขณิช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัพพะปาปัสสะอะกะระณัง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

สะจิตตะปริโยทะปะนัง

เอตัง พุทธานะสาสะนังฯ


การงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง

การทำความดีให้ถึงพร้อม

การทำจิตใจให้ผ่องใส

เหล่านี้ คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฯ


(โอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน "วันมาฆบูชา")

เขียน 25 Feb 2013 @ 09:51 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สาธุ 

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ