อนุทิน 121098 - Dr. Ple

Dr. Ple

...สวัสดีค่ะ...พี่ๆ เพื่อนๆ  น้องๆ ...เปิ้น...ไม่ได้เขียนBlog เกือบ 2 สัปดาห์ งานยุ่งๆ  นะคะ ... จริงๆ แล้ว มีเรื่องให้เขียน ประมาณ 5 เรืองใหญ่ๆ นะคะ ได้แก่ 


 1) จัดกิจกรรม ในโครงการ ...อสม.วัยใส  ใส่ใจวัยรุ่น  จัดเมื่อวันที่ 12 กพ 56  ที่ผ่านมา นะคะ  


2) ไปร่วมกิจกรรม งานประจำปี ของอำเภอบ้านลาด... "วัวเทียมเกวียน" ... เมื่อวันที่ 15-17 กพ.56

  

3) ไปประชุมที่ห้อง  3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล...เรื่อง..การจัดการเรียนการสอน วิชาเวชศาสตร์ชุมชน


4) Service  Plan ... สุขภาพดีวิถีเพชร.... 


5)  ODOP : โอดอป (One District One Project)..... "หนึ่งอำเภอ...หนึ่งโครงการ"   


6) DHS (District Health System) ... และการได้รับเชิญจาก ... ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  โสภณ เมฆธน (Sopon Mekthon), M.D. ไปพูดที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ ...ไปพูดเรื่อง "ระบบการดูแลเด็กและสตรี" ...


..... คิดถึงกัลยาณมิตร G2K   จังเลยค่ัะ.....                           

เขียน 24 Feb 2013 @ 20:59 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเช่นกันค่ะ