อนุทิน 121086 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วางแผนใช้เงิน 1000 บาท ที่ฝ่ายรับผิดชอบงานสุขสุดท้ายที่ปลายทาง............. มอบให้สำหรับการจัดมุมของมิตรภาพบำบัด  นึกไม่ออกว่าจะนำงบของราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และที่สำคัญเราทำเพื่อใคร จึงวางเรื่องงบลง แล้วหันมาพิจารณา Giving ปรากฏแนวทาง จึงมองเห็นเด่นชัดและได้คำตอบชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวเดินของงานเพื่องาน และงานเพื่อความสุขของชีวิต

จึงได้วางแผนดังนี้

1.มองหาทรัพยากรที่มีนำมาRe's ใหม่

2.เมื่อจะนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ จะใช้อย่างไรให้เข้าเรื่อง เข้าประเด็น 

3.ต้องนำไปสู่  smart smile smoot

 • พบทางเดิน (แนวทางการจัด จะนำเสนออะไร ผู้สนใจจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปใช้ ผู้ไม่สนใจจะถูกกระตุกให้คิด)
 • พบเครื่องเคียง  ชูรสชาติที่หาได้ในบ้าน (เอาไปใช้เพื่อให้การจัดบู๊ธมีชีวิตชีวา )
 • พบแนวทางทำอาหารเสริม เติมปัญญา (หนังสือเล่มเล็ก 8 หน้า และหนังสือเล่มเล็กทำมือ)
 • ม้วนแล้วหอม(กุหลาบใบเตย กระตุกกิเลส สะกิดวิญญาณ สร้างความตระหนัก เกิดขึ้น ตั้งอยู่ผันผวน ดิ้นรนและดับไป เหลือไว้เพียงจิตที่คิดหวล)

ที่ต้องใช้ปัจจัยเกื้อ

 • มุ้ง 4 หู (เดิมตั้งใจหามุ้งทรงกลด จะได้ไม่ต้องซื้อแต่หาไม่เจอ ถ้าซื้อก็เกินงบจึงเปลี่ยนเป็นมุ้ง 4 หู)
 • เข็มหมุด
 • กระดาษ
 • สี
 • ใบเตย
 • เชือกฟาง
 • สมุนไพรไม้ประดับ
 • ค่าจ้างรถขนอุปกรณ์ของใช้ (ไม่ต้องจ่ายเพราะพ่อบ้านช่วย และจิตอาสาช่วย)
 • ค่ำอาหารมื้อกลางวันไม่ต้องจ่าย เพราะจิตอาสาซื้อกินกันเอง

อุปกรณ์ผลิตหนังสือแจกฟรี 100 เล่ม

 ใช้ของพ่อบ้าน และของลูก 

ให้ใครทำหนังสือแจก    ตัวเอง  พ่อบ้าน  

ผู้ประจำบู๊ธวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

พยาบาล (เช้า)

จิตอาสาผู้ป่วยโรคเรื้อรังของรพ.(เช้า,บ่าย)

ตัวเอง (บ่าย) เพราะเหตุมีจิตอาสาต่างประเทศมาช่วยงาน

แต่เนื่องจากกระชั้นชิดไม่สามารถแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบทัน

จึงต้องพาลงโรงเรียนและไปทำงานจิตอาสาช่วยสอนแทน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ตัวเองและเพื่อนจิตอาสา

มี Meditation

สิ่งที่ทำไม่ได้ แต่อยากทำ

นำภาพจริงที่เกิดจากงาน และบันทึกไว้มาตีออกบู๊ธด้วย 

จบงานภาคความคิด เหลือแต่ลงมือทำในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เขียน 24 Feb 2013 @ 09:48 ()


ความเห็น (0)