อนุทิน 121083 - เสริมชัย ช่วยศิริ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2556
       02.00  - 06.00  - อ่านรายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของคุณสิริภัทร  มิกราช
       06.00-   06.30  - นั่งดื่มกาแฟเพื่อเป็นก่ารผ่อนคลาย
       06.30 - 07.30  - รดน้ำต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน
       07.30-  08.00  - ทานอาหารเช้า
       08.00-10.00    -  ยกร่างหนังสือสังสรรค์รุ่นครูผันและครูเสนียฺ 19  ประจำปี 2556

เขียน 24 Feb 2013 @ 05:58 ()


ความเห็น (0)