อนุทิน 121081 - พวงชมพู

  ติดต่อ

        หากรักกันผูกมั่นกับผองมิตร          ไมตรีจิตมอบให้ไม่หวังผล

ถ้าจริงใจมอบรักให้กับทุกคน                  จะส่งผลให้สังคมอบอุ่นดี

         หากเกลียดชังต่อกันกับผองเพื่อน   เปรียบเสมือนสังคมแตกถอยหนี

เกลียดกันแล้วไม่รักไม่ทำดี                     สังคมนี้เหมือนขอบฟ้ามาป้องบัง

                                                                    พวงชมพู

                                                                  ๒๓/๐๒/๒๕๕๖ - ๒๓:๓๐

  เขียน:  

ความเห็น (0)