อนุทิน 121077 - หยั่งราก ฝากใบแท้ที่จริงแล้ว...

สุข นั้น ไม่มี

มีแต่ ทุกข์็น้อย (พอทน)

เขียน 23 Feb 2013 @ 21:00 ()


ความเห็น (1)

:-)