อนุทิน #121074

  ติดต่อ

จะได้ออกทีวีแล้วหรือนี่..ไม่เคยคิดฝันเลย เมื่อน้องผู้หญิงจากรายการโทรทัศน์ครู โทรสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองผือ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน้องจะโทรประสานอีกครั้งเพื่อบอกวันถ่ายทำและสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ..ของโทรทัศน์ครู ท้ายสุด..ฝากให้น้องเข้าไปดูข้อมูลที่ www.bannongphue.com ก่อนตัดสินใจ  เขียน:  

ความเห็น (1)

สมควรได้ออกทีวีนานแล้วค่ะ เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมและจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้พื้นที่อื่นๆอีกมากทีเดียวนะคะ รับรองมีคนยกมือเห็นด้วยเพียบแน่นอนค่ะ