อนุทิน 121037 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๙๐๐ |

"ทบทวนตนเอง"

"การทบทวนตนเอง" เป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ที่พึงกระทำ
อันนำมาซึ่งการค้นหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้
ว่าสิ่งใดเราทำแล้วไปเบียดเบียน หรือ กระทบเพื่่อนมนุษย์คนอื่นหรือไม่
หากเบียดเบียนหรือกระทบ ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
ย่อมเป็นบาปกรรมที่เราได้สร้างไว้ในชาตินี้อย่างแน่นอน
และเราต้องชดใช้มันในวันใดก็วันหนึ่ง
พึงตระหนัก...

นิรนาม.

เขียน 22 Feb 2013 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)