อนุทิน 121031 - บุษยมาศ

เมื่อ ๒ วันก่อน ไปประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย...ตอนเย็น ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่เคยสอนมา + ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารงานบุคคล ท่านบอกว่า..."ขอบคุณที่ผู้เขียน Print เรื่อง ความรู้ในการวิเคราะห์ค่างานให้กับท่านได้ศึกษา...ท่านขอบคุณตัวเรามาก..." ตอนนี้ท่านได้นำความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับ มรภ. + ม.เทคโนโลยี ต่าง ๆ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น...สุขใจและดีใจมากที่ตัวเราก็มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้นี้..."ความรู้เมื่อเก็บไว้ที่เราคนเดียวก็ไม่มีความหมายและไม่เกิดประโยชน์มากเลย เพราะเรารู้คนเดียว...สู้มอบให้กับผู้ที่จะนำไปเผยแพร่ให้คนทั่ว ๆ ไป ได้รับรู้จะดีกว่า"...

เขียน 22 Feb 2013 @ 05:42 ()


ความเห็น (0)