อนุทิน 121026 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ทุกวันที่ฉันไปเซ็นชื่อ  ฉันจะพบคุณครูไพโรจน์  หัวหน้าการเงินของโรงเรียนมาก่อนครูเกือบทุกคนเพราะมาตั้งแต่ยังไม่เจ็ดนาฬิกาเห็นท่านนั่งทำงานด้วยอาการผ่อนคลาย  และมีความสุข  ทำงานเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
  วันแล้ว วันเล่าที่ฉันเ็ห็นภาพครูอาวุโสที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้  อดชื่นชมในใจไม่ได้...

 • ขณะเดียวกัน  ฉันมักเห็นครูผู้ช่วย  และครูผู้หญิงบางคนที่มาโรงเรียนสาย  จนนักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงใกล้เสร็จแล้วเธอกลับเดินเชิดหน้าโดยไม่สนใจสายตาเพื่อนครูและนักเรียน  วันแล้ววันเล่าโดยไม่คิดปรับปรุง

 • แท้จริงคนเรามีเวลาชีวิตเท่ากัน  หากแต่ "ธรรมชาติของแต่ละชีวิต" เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงยากเต็มที  
  โดยเฉพาะธรรมชาติของฉันยิ่งยากเกินแก้ไข

                                                                                  ธรรมทิพย์
                                                                            ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖เขียน 21 Feb 2013 @ 23:01 () แก้ไข 22 Feb 2013 @ 20:27, ()


ความเห็น (0)