อนุทิน 121024 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

การศึกษานี้น่าสนใจ เพราะเขาทำการคัดกรองเบาหวานในเด็กชั้นมัธยมปลาย โดยใช้การตรวจ HbA1c กับ ดูระดับน้ำตาลในช่วงที่เป็นแบบ impaired คือในช่วงที่สูงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าเป็นเบาหวาน เจอไม่น้อยทีเดียวในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย Diabetes Screening With Hemoglobin A1c Versus Fasting Plasma Glucose in a Multiethnic Middle-School Cohort Diabetes Care. 2013;36(2):429-435. 

เป็นเรื่องที่บ้านเราก็น่าจะทำเพื่อลดปัญหาระยะยาวเหมือนกัน ยังไงป้องกันก็ดีกว่าการตามแก้ไขแน่นอน


เขียน 21 Feb 2013 @ 22:36 () แก้ไข 27 Feb 2013 @ 17:16, ()


ความเห็น (0)