อนุทิน 121019 - น้อย น้ำพอง


   "ชีวิตกับโอกาส"

...บางครั้งก็ต้องรอ

...บางครั้งชีวิตก็ต้องสร้าง

...บางครั้งชีวิตก็ต้องตัดสินใจ

...บางครั้งชีวิตก็ต้องยอมตัดใจ

...แสงสว่าง..ไม่ได้มีแต่เฉพาะเวลากลางวัน..."อกาลิโก"


 "ทำดีเพื่อดี  ทำเพื่อละ"

...รู้ดีว่าทำดีเพื่ออะไร

...รู้ดีว่าทำดีให้ใคร

...รู้ดีว่าทำดีแล้วได้อะไร

...รู้ดีว่าทำดีแล้วเป็นของใคร

...รู้ดีว่าทำดีแล้วจะวางดีไว้อย่างไร ตรงไหน แบบไหน

...รู้แล้วลงมือทำบุญนั้นก่อเกิดทวีเท่าทวีคูณ

...รู้แล้วขืนทำกรรมนั้นก็ต้องเกิดก็ต้องตาม ตามสิ่งที่ทำลงไป

***สำรวมกาย วาจา ใจ ก่อนนอน ก่อนทำดีเมื่อตื่น***(ดีฝังใจแม้ยามหลับและยามตื่น)***

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ...สาธุ

เขียน 21 Feb 2013 @ 21:36 () แก้ไข 21 Feb 2013 @ 21:37, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

***ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับดอกไม้และกำลังใจค่ะ***