อนุทิน 121001 - นาง วงค์วาส คุ้มกลาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นางวงค์วาส  คุ้มกลางhttp://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/881/035/original_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%97.doc?1361416909">บทคัดย่อเผยแพร่เนท.doc

เขียน 21 Feb 2013 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)