อนุทิน 121000 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Morning Meditation: Love is antidote of every sins.

love ในศาสนาคริสต์แปลว่าเมตตาอยู่แล้ว แต่ศาสนาพุทธใช้คำว่า loving-kindness เพื่อเฉพาะเจาะจงให้หมายถึงเมตตาในภาษาบาลี

เขียน 21 Feb 2013 @ 09:50 ()


ความเห็น (0)