อนุทิน #121000

Morning Meditation: Love is antidote of every sins.

love ในศาสนาคริสต์แปลว่าเมตตาอยู่แล้ว แต่ศาสนาพุทธใช้คำว่า loving-kindness เพื่อเฉพาะเจาะจงให้หมายถึงเมตตาในภาษาบาลี

เขียน:

ความเห็น (0)