อนุทิน #121000

  ติดต่อ

Morning Meditation: Love is antidote of every sins.

love ในศาสนาคริสต์แปลว่าเมตตาอยู่แล้ว แต่ศาสนาพุทธใช้คำว่า loving-kindness เพื่อเฉพาะเจาะจงให้หมายถึงเมตตาในภาษาบาลี

  เขียน:  

ความเห็น (0)