อนุทิน 120945 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ถูกต้องตรงธรรม คือ การเข้าถึงความจริงที่เป็นปกติ

ให้มีสภาพจิตที่รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว รู้จักแยกแยะคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม..."

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)