อนุทิน 120932 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Morning Meditation: มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกให้เป็นไปดังใจได้ เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกนี้ซับซ้อนเกินกว่าจะควบคุมได้โดยมนุษย์ แต่มนุษย์เลือกที่จะมองเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยมุมบวกหรือมุมลบได้

Do believe in Positivity!

เขียน 19 Feb 2013 @ 08:13 ()


ความเห็น (0)