อนุทิน 120926 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • วันนี้ฉันสอนวิชาการเขียน ๒  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เป็นวันสุดท้าย ก่อนสอบปลายภาค
 • ฉันให้นักเรียนเขียนประเมิน  บอกเล่าความรู้สึกในใจ  รับรู้ว่าเด็กเหนื่อยกับงานที่มอบหมายแต่เด็กคงไม่เคยรับรู้ว่าครูนั้นยิ่งเหนื่อยกว่ากับการตรวจงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา  และเกิดชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม   การติดตามทวงงาน
  ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อมิให้นักเรียนสอบตก  แต่สุดท้ายฉันก็จำเป็นต้องให้บทเรียนอันมีค่าแก่พวกเธอ...
 •  "....หนูเคยสอบตกวิชาการเขียนของอาจารย์เมื่อเทอมที่แล้ว  หนูเจ็บปวดนอนร้องไห้ทั้งคืนเพราะหนูไม่ให้ความสำคัญกับวิชาของครู  และทำให้เกรดหนูตกไปมาก  เทอมนี้หนูตั้งใจทำงานส่งครูจนครบเพราะได้รับ
  บทเรียนอันเจ็บปวดซึ่งทำให้หนูเปลี่ยนแปลงตัวเอง    ขอบคุณคุณครูที่ฝึกให้หนูมีความรับผิดชอบ..."

                                                                                         
        ธรรมทิพย์

   
                                                                         

เขียน 18 Feb 2013 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)