อนุทิน 120915 - paque

paque

วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่ 2 ของ ปี 2556 ผ่านมาแล้วจำนวน 49 วันของปี 2556 เหลืออีก 316 วันก็แก่ไปอีกหนึ่งปี เหลือเวลาในโลกนี้น้อยนิดลงตลอดเวลาแล้ว และเมื่อวันที่ 16 เดือนนี้โลกของเราก็เจอะเจอ

อุกาบาตเข้า ได้รับความเสียหายไม่ใช่น้อยเลย นี่เป็นธรรมชาติที่เราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ ไม่ใช่ว่าจะแข่งกับธรรมชาติย่อมเป็นการผิดวิสัยอย่างแน่นอน ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน แม้่แต่ตัวกระผมเองวันนี้อาจไม่มีพรุ่งนี้เพื่อคุณก็ได้ เพราะอะไรหรือ ก็คือความไม่แน่นอนนั้นเองด้วยเอวัง อาริโย อาริโย อาริโย

เขียน 18 Feb 2013 @ 17:27 () แก้ไข 28 Apr 2013 @ 15:05, ()


ความเห็น (0)