อนุทิน #120850

| อนุทิน ... ๓๘๘๘ |

"ยกระดับวิญญาณมนุษย์"

บันทึกจากการปิดคอร์ส

บันทึก ... "อาจารย์ช่วยยกระดับวิญญาณมนุษย์ในตัวดิฉันให้สูงขึ้น" ... (The Last Lecture ภาคเีรียนที่ ๒/๒๕๕๕)

บางทีชีวิตคนเราดำเเนินไปตามกระแสวัตถุ
คนบางคนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา
โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบชั่วดี

เขียน:

ความเห็น (0)