อนุทิน 120850 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๘๘๘ |

"ยกระดับวิญญาณมนุษย์"

บันทึกจากการปิดคอร์ส

บันทึก ... "อาจารย์ช่วยยกระดับวิญญาณมนุษย์ในตัวดิฉันให้สูงขึ้น" ... (The Last Lecture ภาคเีรียนที่ ๒/๒๕๕๕)

บางทีชีวิตคนเราดำเเนินไปตามกระแสวัตถุ
คนบางคนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา
โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบชั่วดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)