อนุทิน 120836 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

ผมไม่ได้คิดเชิงบวก และไม่ได้คิดเชิงลบ แต่ผมคิดเป็นกลาง


เขียน 15 Feb 2013 @ 23:11 ()


ความเห็น (0)