อนุทิน 120827 - หยั่งราก ฝากใบ


ไม่ควรทำตัวเป็นคนที่...

"รักคนไกล หน่ายคนใกล้"
..................
คนที่จะมีความสุขและทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี  มักจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง...
ก็หากกับคนใกล้ตัวแล้ว เราไม่รักไม่ดี ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะทำการงานอะไรก็ยากจะสำเร็จ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ
แล้วจะไปทำดีกับคนไกลตัว...เพื่ออะไร

เขียน 15 Feb 2013 @ 16:28 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ พี่ Green

 : )