อนุทิน 120827 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ


ไม่ควรทำตัวเป็นคนที่...

"รักคนไกล หน่ายคนใกล้"
..................
คนที่จะมีความสุขและทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี  มักจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง...
ก็หากกับคนใกล้ตัวแล้ว เราไม่รักไม่ดี ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะทำการงานอะไรก็ยากจะสำเร็จ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ
แล้วจะไปทำดีกับคนไกลตัว...เพื่ออะไร

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เห็นด้วยค่ะ พี่ Green