อนุทิน #120813

รัก ภูมิใจในตน เห็นข้อดีของตน

จึงเกิดความภูมิใจที่จะมอบ ตน ให้เป็นคนรักของคู่รัก

รักตนอย่างถูกวิธีแล้วจึงเผื่อแผ่ไปรักคนอื่นได้

เขียน:

ความเห็น (0)