ติดต่อ

อนุทิน #120812

ต้องเตรียมแผนงานประจำปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมวันเสาร์ที่ 16 กพ.56 นี้ ประกอบด้วยงานหลัก 4 เรื่องคือ 

1. เตรียมการเข้าร่วมประชุมแพทย์สตรีนานาชาติ ที่เกาหลี

2. การประชุมวิชาการประจำปี

3. การประชุมวิชาการสัญจร

4. การประชุมความรู้สู่ประชาชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)