อนุทิน 120788 - dejavu monmon

การเป็นเจ้าอาวาสนั้น....แสนจะลำบากใจ...ต้องดูแลใครก็ไม่รู้...ไม่ใช่ลูกใช่หลาน ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข...หลากคนหลายพ่อพันแม่...แต่ก็ต้องรับให้ได้เพราะเราคือเจ้าอาวาส...เจ้าอาวาสบางคนของบางวัด แม้จะไม่เคยได้เป็นพ่อแม่ใครโดยสายเลือด แต่สามารถเป็นเจ้าอาวาสที่เหมือนพ่อแม่ได้อย่างน่าเคารพกราบไหว้...เอเมน...สาธุ

หมายเหตุ ความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อได้เห็นการประชุมระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารคืออธิการและรองอธิการเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.ของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

เขียน 14 Feb 2013 @ 08:24 ()


ความเห็น (0)