อนุทิน 120778 - ครูวาส

ครูวาส

เรื่องเล่าโรงเรียนขนาดเล็กวันนี้

เราได้ทำงานตามหน้าที่ และกำลังพลังสมอง พลังกายและใจ ที่มีอยู่ นี้เป็นการเขียนจากความรู้สึก การทำงานการทำงานทุกอย่างมีอุปสรรค ปัญหา ได้นำปัญหามาหาวิธีแก้ไขไปตามสถานการณฺ์ บริบทของโรงเรียน  ความสุขที่ได้จากโรงเรียนเล็กคือ (มองให้บวกแล้วมีความสุข)

-  นักเรียนได้เรียนหนังสือ นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในโรงเรียน

เช่น   การทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  กีฬา ดนตรี ตีกลองยาว  และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำตามสภาพของโรงเรียน

- ชุมชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกัน  ผู้ปกครองเสียสละ ช่วยเหลือโรงเรียน เป็นเครือข่ายที่ดี 

- มีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมพัฒนาโรงเรียนตามโอกาสและเหตุการณ์

- ครูเสียสละ ช่วยเหลือกัน  แม้มีเพียงน้อย

- ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างอบอุ่น

- ชุมชนเป็นกำแพง ปกป้องโรงเรียน รั่วโรงเรียน

- ได้ทำงานอย่างเป็นสุข

- ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

-  ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ

เล่าเล็กๆ เพื่อกำลังใจต่อไป


เขียน 13 Feb 2013 @ 22:19 ()


ความเห็น (2)

ยินดีกับเด็กๆด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 


ขอบคุณทุกกำลังใจ ดูเว็บโรงเรียนได้ที่ www.khaonang.com    หรือ  face  เครือข่ายพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ภาคกลาง   หรือ  phattaranan Phurmpool