อนุทิน 120756 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

ข้อมูลสรรพคุณประโยชน์สมุนไพรเขียนไม่ครบตามที่ทราบก็ดูจะน้อยไป เพราะหนังสือแต่ละเล่มที่ผู้เขียนรวบรวมเขียนไว้ก็นำมาจากเล่มอื่นเป็นแหล่งอ้างอิง ที่รวมรวมโดย วุฒิ  วุฒิธรรมเวช ถือว่าเป็นตำราสมุนไพรเป็นยาโบราณ ซึงส่วนหนึ่งก็มาจากตำราโบราณของสาธารณสุขที่นักเรียนเภสัชไทยทุกคนต้องใช้เรียนด้วย ท่านนำมาเขียนรวมในเล่มเดียวมาจากบรรณานุกรม  66 แหล่งอ้างอิง

พอเขียน บันทึกสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงต้องนำของท่านมาบอกให้ทราบกัน แต่บางสมุนไพรไม่ได้เขียนก็ดูเหมือนมันขาดไปนะ วันนี้จึงต้องเพิ่มในบันทึกสรรพคุณ ชาดอกคำฝอย http://www.gotoknow.org/posts/519400

ซึ่งสรรพคุณก็มีเพิ่มมากขึ้นจากหนังสือที่เขียนก่อนหน้าคือ ของอาจารย์จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก หนังสือที่รวบรวมเป็นเล่ม โดยเฉพาะรายงานผลการวิจัย ฯมาให้เราอ่านนั้น ไม่ว่าจะ สมุนไพรลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง บำบัดเบาหวาน ฯ มาจากเอกสารอ้างอิงถึง  356 - 370- 390 แหล่งอ้างอิงทีเดียว เป็นหนังสือที่ดีมากต่อผู้สนใจการวิจัยสมุนไพรแต่ละชนิด

เขียน 13 Feb 2013 @ 09:07 () แก้ไข 13 Feb 2013 @ 09:08, ()


ความเห็น (0)