อนุทิน 120718


ชยพร แอคะรัจน์
เขียนเมื่อ

วิชา ระบบปลูกพืช Cropping  System

บทที่ 6 การวิจัย ทดสอบ และประเมินผล ระบบปลูกพืช

6.1 หลักการวิจัยในระบบปลูกพืช

1.ต้องวิจัยเกี่ยวกับการจัดการที่ดี(Good Management Production)

2.ต้องวิจัยเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (Good Environment)

6.2 วิธีดำเนินการวิจัยในระบบปลูกพืช

1.ทำการวิจัยที่สถานีทดลองเสียก่อน

2.ทำการวิจัยในระดับหมู่บ้าน

3.ทำแปลงสาธิต ในหมู่บ้าน

6.3 การวิจัยในระดับหมู่บ้าน

1.คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในหมู่บ้าน มาเป็นผู้ดำเนินการทดลอง

2.ใช้พื้นที่ของเกษตรกร

3.ถ้าได้ผลดี ให้ใช้เป็นแปลงสาธิตในหมู่บ้าน

6.4 การทำแผนการปฏิบัติงาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ประชุมเกษตรกร //////

2.ปลูกพืช ///////////////////////////////

3.เก็บเกี่ยว ////////

4.วิเคราะห์ผล ///

5.สรุป ///

6.เผยแพร่ ////////////

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5 การประเมินผลระบบปลูกพืช

1.ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ -ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระบบการปลูกพืชนั้นๆหรือไม่ เพียงใด

2.ประเมินผลตอบแทนทางสังคม -ว่าระบบการปลูกพืชที่แนะนำนี้ ได้รับการยอมรับ, สอดคล้องกับการเมือง, การปกครองของท้องถิ่น, ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอย่างไรบ้าง เป็นต้น

--------------------------

(ชยพร แอคะรัจน์)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท