อนุทิน 120713


ชยพร แอคะรัจน์
เขียนเมื่อ

วิชา ระบบปลูกพืช Cropping  System

บทที่ 4 การบริหารงานฟาร์มกับระบบปลูกพืช

4.1. การบริหารงานในฟาร์ม

1.การวางแผน

2.การจัดองค์กร

3.การกำกับดูแล

การวางแผน

หมายถึง การตั้งวัตถุประสงค์และกำหนดทรัพยากรเพื่อให้สามารถดำเนินการไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น การวางแผนการผลิตข้าว

การจัดองค์กร

หมายถึง กระบวนการในการแบ่งงาน และประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เช่น การประสานงานระหว่างฝ่ายเพาะปลูก และฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น

การกำกับดูแล

หมายถึง ตรวจดู ปรับปรุง กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผล เช่น การตรวจอัตราการให้ปุ๋ยแก่ข้าวในแต่ละเดือน เป็นต้น

4.2 หลักทั่วไปในการบริหารงาน

5 M ซึ่งได้แก่

1. Man -หมายถึง การบริหารคนที่เกี่ยวข้องในการประกอบการ เช่น คนงาน เป็นต้น

2. Money-หมายถึง การบริหารเงินทุนที่จะต้องใช้ในการดำเนินกิจการ

3. Materials-หมายถึง การบริหารโรงงาน เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ หรือที่ดิน ที่เป็นจุดผลิตสินค้าหรือบริการ

4. Manager-หมายถึงการบริหารระบบการจัดการต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า ระบบควบคุมคุณภาพของสินค้า ระบบการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

5. Market-หมายถึง การบริหารการตลาด ซึ่งเป็นแหล่งที่จะต้องนำสินค้า หรือบริการ ไปจำหน่าย

4.3 การบริหารงานฟาร์ม ระบบปลูกพืช

1.เลือกใช้พืชที่มีอายุสั้นหรือพันธุ์เบา

2.เลือกใช้พันธุ์พืชที่ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

3.รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4.หลีกเลี่ยงการไถพรวน

5.ควบคุมการระบาดของโรคแมลง

6.ควบคุมวัชพืช

----------------------------

(ชยพร แอคะรัจน์)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท