อนุทิน #120709

| อนุทิน ... ๓๘๗๒ |

"สุข-ทุกข์-พูด-ฟัง"

บางที "ความสุข" อาจเกิดจาก "การฟัง" มากกว่า "การพูด"

บางที "ความทุกข์" อาจเกิดจาก "การพูด" มากกว่า "การฟัง"

เขียน:

ความเห็น (2)

มีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปคงเพราะพูดและฟังในสิ่งที่ดีและไม่ดี..อนิจจัง..

เช่นนั้นเลยครับ คุณครูตุ่ม krutoom ;)...