อนุทิน 120703 - อ.นุ

  ติดต่อ

วัตถุทั้งหลายไม่ได้มีจิตใจ
แต่สิ่งที่จะ "ดี" หรือ "ไม่ดี"
อยู่ที่ "จิตใจของคนใช้"


  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีมากค่ะที่ช่วยกันเผยแพร่ธรรมคติจากหนังสือธรรมนี้