อนุทิน 120698


ชยพร แอคะรัจน์
เขียนเมื่อ

วิชา ระบบปลูกพืช  Cropping Syste

บทที่ 1 ประวัติและความสำคัญของระบบปลูกพืช

- ระบบปลูกพืช หมายถึง วิธีการปลูกพืชชนิดต่างๆ ลงบนพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้รับผลิตผล(Product) และรายได้(Income) เพิ่มขึ้น และเป็นการจัดการต่อสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นด้วย

- ความสำคัญของระบบปลูกพืช

1.มีการใช้แรงงานอย่างเต็มที่ ต่อเนื่องตลอดปี

2.มีการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ต่อเนื่องตลอดปี

3.เป็นการควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ

4.เป็นการลดความเสี่ยงจากการตลาด

5.เป็นการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

- ประวัติของระบบปลูกพืช

          เดิมมีการเพาะปลูกพืชแบบชนิดเดียวในพื้นที่เดิม(Monoculture) แล้วเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นที่ หรือการทำไร่เลื่อนลอย(Shifting cultivation)

          ปัจจุบัน พื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด ไม่สามารถขยายได้อีกแล้ว และยังเป็นผลเสียต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมด้วย

จึงเกิดระบบการปลูกพืชขึ้นในปัจจุบัน เช่น การปลูกพืชซ้ำ การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

          หลักฐานปรากฏเป็นครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน ประมาณปีค.ศ.1700 ขึ้นไป เนื่องจากขณะนั้น ไต้หวันมีประชากรเพิ่มขึ้นมากอย่างหนาแน่น เนื่องจากการอพยพของชาวจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่ แต่พื้นที่การเพาะปลูกมีจำกัดเท่าเดิมเนื่องจากเป็นหมู่เกาะ จึงได้มีการคิดค้นระบบการปลูกพืชแบบต่างๆมากมาย และได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าเรื่อยมาจนปัจจุบัน     

(ชยพร  แอคะรัจน์)

------------------------------------------ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท