อนุทิน 120689 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

โรคระบาดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ คือ การโกหก

เขียน 11 Feb 2013 @ 12:49 ()


ความเห็น (0)