อนุทิน 120672 - Tawandin

  ติดต่อ

ขอขอบคุณความอบอุ่นยามเช้า

"งดงาม  เมล็ดพันธุ์  ในวันนี้

เมล็ดแห่ง ความดี มีคุณค่า

ด้วยความหวัง ความรักและศรัทธา

เยียวยา โอบอุ้ม อบอุ่นใจ"

                                            (ความเห็นคุณอุ้ม ถาวร ในบันทึก เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต   )


  เขียน:  

ความเห็น (0)