อนุทิน 120607 - krutoiting

krutoiting

ชุมชนเครือข่ายร่วมใจกันลดเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวังพึงการรักษาจากรพ.ที่มุ่งแต่ให้กินยา

ประเด็นนี้จึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพเป็นของเราเอง การดูแลรักษากายจิตนี้เป็นของเราเอง

การหันมาใช้สมุนไพรรักษาตัวเอง ของกลุ่มพึงตนเองที่ถือว่าอาหารเป็นยาและใช้ป้องกันโรค

ด้วยศักยภาพของสมาชิกพึ่งตนเอง ล้วนมีความรู้พื้นฐานและพร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาข้อมูล

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ 

และหากทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ ก็จะได้แบ่งปันให้ความรู้เพื่อนเบาหวาน

ตามแนววิถีพุทธกันต่อไป เรียกว่าบุญนี้ให้ตนเอง และเพื่อเพื่อนเบาหวาน

แต่สุดท้ายก็ต้องขอพึ่งงบส่วนตัวจากผู้ใหญ่ที่ทำงานไม่หวังชื่อเสียง 

แต่มีจิตใจเพื่อทำบุญจริงๆ ท่านบอกว่าบางโครงการถลุงงบราชการ

แต่ไม่ได้ผลถาวรนอกจากปั่นตัวเลขและการเสนอรายงานการปลูกผักชีไว้โรยหน้าตนเอง

อะอ้าเห็นด้วยค่ะ สาธุ  ท่านให้อะไรมาเราก็แจกหมดเพื่อเสริมกำลังใจให้กลุ่ม

แต่กลุ่มกลับลงความเห็นว่าของที่ท่านมอบมานั้นเราขอส่งต่อไปยังครอบครัวกันดาร

อนุโมทนาๆๆๆ


เขียน 09 Feb 2013 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)