อนุทิน 12059 - เมตตา

เมตตา

เที่ยงกว่าแล้ว ยังประชุม QMR อยู่เลยเป็นการประชุม Conferrence ...กัน 5 วิทยาเขต ทำให้นึกถึงตอนสมัยเรียน ห้องที่ไม่มีครูสอนคุยกันระเบิด วันนี้มีงานล้านเจ็ด..กรรมการ KM ม.อ. ตอบรับการร่วมประชุมน้อยมาก...ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เขียน 18 Jun 2008 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)