อนุทิน 120586 - ขจีวรรณ รุ่งประเสริฐ

ภัยจากอินเตอร์เน็ต

  ในประเทศไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในหน่อยงานราชการ สถาบันการศึกษา รวมทั้งในสังคมธุรกิจ  ซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุ้มดูแลของผู้รู้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากมีข้อดี แล้วก็ต้องมีข้อเสีย ควบคู่กันไป

  ปัจจุบันอินเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น มีใช้กันหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการศึกษา  การสร้างรายได้ การทำธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย แต่หากพูดถึงภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นภัยอย่างร้ายต่อสังคม และมีผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างมากเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาการล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต จากการ chat ห้องสนทนา หรือ โดยใช้โปรแกรมสนทนาของเว็บไซต์ชื่อดัง เพื่อ chat หรือพูดคุยผ่านระบบเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ต หรือการล่อลวงหญิงสาวจากเว็บไซต์จับหาคู่ ซึ่งมีอยู่ มากมายหลายเว็บไซต์  ส่วนภัยอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันก็คือ ภัยจากการเล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ่ง เป็นเหมือนกับยาเสพติดดีๆ นี่เอง เพราะเมื่อเล่นแล้วทำให้ไม่อยากหยุดเล่น อยากทำคะแนนให้ได้เยอะๆ ได้  level ที่สูงขึ้น อยากอวด อยากเอาชนะคนอื่น ปัจจุบันเกมส์ออนไลน์มีมากมาย บางเกมส์ส่อไปในทางลามกอนาจาร มีการนำเสนอภาพที่รุนแรง บางเกมส์มีการขายของที่อยู่ในเกมส์ หลายคนเคยตกเป็นเหยื่อเพราะโดนหลอกซื้อของที่อยู่ในเกมส์ก็มี นักเรียนต้องรู้จักข่มใจตนเอง เลือกเล่นเฉพาะเกมที่สร้างสรรค์ กำหนดเวลาเล่นให้เป็น ไม่ใช่เล่นเอาเป็นเอาตาย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบั่นทอนทำให้เสียสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงเสียการเรียนด้วย

  แต่ทั้งนี้เมื่อมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดี ด้วยเช่นกัน ข้อดีของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากมาย

    1. ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ ความก้าวหน้าทางกาแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

  2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆ อยู่ รวมทั้งอ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือวารสารต่างๆ ได้ฟรีโดยมีทั้งข้อความและภาพประกอบด้วย

    3. รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตราไปรษณียากร ถึงแม้จะเป็นการส่งข้อความไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเหมือนการส่งจดหมาย การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้นอกจากจะส่งข้อความตัวอักษรแบบจดหมายธรรมดาแล้ว ยังสามารถส่งแฟ้มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกันไปได้ด้วย

  4. สนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการพิมพ์ข้อความและเสียง

  5. ร่วมกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจนั้นๆ

    6. ถ่ายโอนแฟ้มข้อความ ภาพ และเสียงจากที่อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ได้จากแหล่งที่มีผู้ให้บริการ

    7. ตรวจดูราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปห้างสรรพสินค้า

    8. ให้ความบันเทิงหลายรูปแบบ   เช่น การฟังเพลง รายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมไปถึงการแข่งขันเกมกับผู้อื่นได้ทั่วโลก  

    9. ติดประกาศข้อความที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบได้อย่างทั่วถึง

  10. ให้เสรีภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน

  อินเตอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่ามีวิจารณญาณในการใช้งานมากเพียงใด หากใช้งานอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดผลดี และไม่มีภัย ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างในการใช้งาน เพื่อนเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้ใช้งานคนอื่นๆด้วย

อ้างอิง

http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2fri49/g18m2fri/internet_goodbad.htm

http://www.classifiedthai.com/content.php?article=7032


เขียน 08 Feb 2013 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)