อนุทิน 120566 - ครูบาบินก้าว


ในเส้นทางแห่งการประกอบคุณงามความดี เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตาม ใครก็ได้ ที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตรงธรรม ทั้งถูกต้องตามกฏหมาย

และในขณะเดียวกัน เราก็สามารถและมีสิทธิที่นำทำในสิ่งที่เรามั่นใจและพร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า เหนือชั้นกว่ามาก.. ทั้งกล้า พร้อมท้าทายให้มาพิสูจน์ ฯลฯ 

เพื่อจักได้เกิดผลดีต่อชาติ ต่อแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ความสงบ ร่มเย็น อย่างชอบธรรม โดยแท้  โดย ไม่มีใครที่จะมาริดรอนสิทธิของเราได้เขียน 08 Feb 2013 @ 03:41 ()


ความเห็น (0)