อนุทิน 120563 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชา Crop Adaptation - ๐๓ - ๐๒๑ - ๓๐๔

๑. ความหมายและประเภทของการปรับตัวของพืช    

๒. วิวัฒนาการ    

๓. หลักการปรับตัวของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

๔. ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของพืช    

๕. ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม    

๖. สภาพลมฟ้าอากาศกับการปรับตัวของพืช    

๗.การจัดการด้านเขตกรรมตามลักษณะการปรับตัวของพืช

เขียน 08 Feb 2013 @ 00:16 () แก้ไข 11 Feb 2013 @ 20:59, ()


ความเห็น (0)