อนุทิน 120557 - พวงชมพู

พวงชมพู

                                        บทความเรื่อง ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต

           โลกในยุคปัจจุบันนี้ สามารถกล่าวได้ว่า เป็นโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องในจินตนาการอีกต่อไป
เทคโนโลยีทางการสื่อสารชนิดต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ืโทรศัพท์มือถือ พีดีเอโฟน พีซี ฯลฯสิ่งเหล่านี้ต่างเข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งในทุกๆวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยรุ่น”  จึงกลายเป็นว่า วัยรุ่นกับเทคโนโลยี กลายเป็นคู่ขาปาท๋องโก๋ ไปเสียแล้ว

         อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ในทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ และช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย แค่เพียงใช้ปลายนิ้วคลิก ก็สามารถเข้าถึงโลกของอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ้างก็ตาม นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต การใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตมนุษย์  มนุษย์จึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไป การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นเราสามารถเข้าใช้ได้หลายช่องทาง เช่น
ทางโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ก พีดีเอโฟน ฯลฯ 
มนุษย์เรานั้นใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่อย่าลืมว่า อินเทอร์เน็ต นั้นไม่ได้เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยตรง จึงทำให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
          ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการค้า ด้านความบันเทิง ฯลฯ เช่น การส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า (E-Mail) เป็นการส่งจดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้ว ยังส่งบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆได้อีก เช่น ปีใหม่ งานวันเกิด มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วโลก ทำให้เราได้เพื่อนใหม่ๆ หรือว่า
การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ทำรายงาน หรือค้นหาความรู้ในเรื่องต่างๆ เปรียบเสมือนกับมีห้องสมุดห้องใหญ่อยู่ในกำมือของเรา สามารถทำข้อสอบ และมีการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ หรือแม้แต่การเรียนระดับปริญญาที่สามรถเรียนและทำงานส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ใครหลายคนเกิดความสะดวก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนหรือไปสอบ อันจะทำให้เกิดความประหยัดได้อีกทางหนึ่ง

          นอกจากนี้สามารถรับรู้และติดต่อข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องหาที่จัดตั้งร้านหรือพนักงานบริการ แต่สามารถทำการค้าได้ด้วยตัวเองคนเดียว
.สามารถซื้อสินค้า โดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า มีการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ
การชำระเงินก็สะดวก เช่น ชำระผ่านบัตรเครดิต การหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร  แค่เรามีเงินก็เพียงพอแล้ว และนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตสามารถอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์
บทความ และเรื่องราวต่างๆได้ฟรีเหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง ซึ่งค้นหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆ

           สิ่งทั้งหลายต่างๆบนโลกใบนี้เมื่อให้ประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้อง หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ก็ย่อมส่งผลร้ายมาสู่ตัวผู้ใช้เช่นเดียวกัน เช่น อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการมาก เป็นเวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้ามาเขียนข้อมูล หรือติดประกาศต่างๆโดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ อาจเกิดปัญญาหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือรูปภาพมารวบรวมขาย หรือเป็นปัญหาอย่างยิ่งนั่นก็คือ การตัดต่อภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพแบบอนาจารหรือเสียหาย ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม เพราะการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่น การล่อล่วงหญิงไปในทางที่ไม่ดี การก่อคดีข่มขืน ทำอนาจาร เนื่องมจากเว็บไซต์โป๊ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาการหมกหมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์ จนทำให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองเเละสังคมได้ และที่สำคัญทำให้เสียการเรียน เนื่องจากเด็กติดเกม ติด Facebook ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ปัจจุบัน สิ่งที่ตามมาคือ ทำให้เด็กเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอ ติดเกม ไม่ยอมพูดจากับพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัว เมื่อเด็กไม่ได้เล่นก็เกิดความคุ้มคลั่ง เศร้าซึม และทำให้เสียการเรียนได้

            หากกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตในภาพรวมแล้วแล้วสามารถเห็นได้ว่า อินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคม ที่มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ในสิ่งเดียวกกกัน  ถ้าเราใช้อินทอร์เน็ตในทางที่ถูกที่ควร ก็ทำให้เราได้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต แต่ถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไป ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ในทางกลับกันอินเทอร์เน็ตก็ส่งผลเสียให้กับผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเราควรประมาณตนเองว่า ควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด และใช้อย่างไรให้รอดพ้นจากอันตรายที่แฝงมากับอินเทอร์เน็ต

  อ้างอิง http://www.learners.in.th/blogs/posts/460787


 

เขียน 07 Feb 2013 @ 23:32 ()


ความเห็น (0)