อนุทิน 120554 - สิริมา ตรีรัตนไพบูลย์

อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน


          ปัจจุบันสังคมไอทีหรือยุคที่มีความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เป็นศูนย์รวมของการเชื่อมโยงโลกในปัจจุบันไปยังโลกแห่งอนาคต ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการ สามารถกระทำได้โดยง่ายเพียงแค่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ข้อมูลก็จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราให้เลือกใช้อย่างอย่างมากมายเลยทีเดียว จนทำให้เครือข่ายการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราไปแล้ว

           อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานมากมายจากทั่วทุกมุมโลก เพราะว่าอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มากด้วยคุณประโยชน์มหาศาลในการกระจายความรู้ ไขข้อปริศนาพร้อมให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปของคำตอบที่ผู้สืบค้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ของมนุษย์จึงมีอิทธิพลรอบด้านต่อการประยุกต์ใช้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเห็นสมควร ดังที่เวชยันต์  สังข์จุ้ย (๒๕๕๒ : ๒๕) ได้กล่าวไว้ว่า “อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน การสอน การค้นหาความรู้” จะเห็นได้ว่าหากข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจากตำราเรียน หนังสือ นิตยสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ทางเลือกที่สำคัญในการสืบค้นข้อมูลก็คือ การใช้อินเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่บรรจุคลังความรู้ ไว้รองรับผู้ใช้งานอย่างไม่มีขีดจำกัด นับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเลือกที่ช่วยแก้ปัญหา และส่งเสริมความรู้ได้อย่างดียิ่งสำหรับวัยของผู้เรียน ผู้ศึกษา หรือผู้ที่เสาะแสวงหาอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงเท่านี้อินเตอร์เน็ตยังมีคุณประโยชน์อีกหลายด้านด้วยกัน อาทิเช่น ด้านธุรกิจ ด้านสังคม ด้านความบันเทิง ดังที่เวชยันต์  สังข์จุ้ย (๒๕๕๕ : ๒๕) ได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้

            ด้านธุรกิจ อินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นเครื่องมือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านการประกอบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า อีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจที่เกิดขึ้นจากผลพวงของอินเตอร์เน็ตอีกมากมาย

            ด้านสังคม อินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนด้านสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีผู้คนเข้าไปร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการพบปะสร้างสรรค์ มีผู้คนมากมายที่มีสังคมอีกสังคมหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต

            ด้านความบันเทิง ดูจะเป็นด้านที่เห็นได้ชัดที่สุดในอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ความบันเทิงในอินเตอร์เน็ตมีให้เลือกใช้บริการกันมากมาย อยากดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หาเพื่อนคุย สามารถทำได้จากอินเตอร์เน็ตได้ทั้งสิ้น

           ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่สามารถเลือกสรรความต้องการได้จากอินเตอร์เน็ตบนจอคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นสิ่งที่นำพาซึ่งความสุขและความสำเร็จจากการค้นหาหรือสืบค้นสิ่งต่าง ๆ ได้ตามต้องการ อันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างดียิ่ง เพราะอินเตอร์เน็ตช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาทางด้านความรู้ จิตใจ และสติปัญญา และที่สำคัญอินเตอร์เน็ตนี้สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย เพียงรู้จักใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องต่อการใช้งาน อินเตอร์เน็ตก็จะมีคุณค่าและมากด้วยประโยชน์ให้มนุษย์ได้แสวงหาไม่จบสิ้น

            แต่เรารู้ไหมว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมมีทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่องในตัวของมันเอง กล่าวคือ อินเตอร์เน็ตมีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์เฉกเช่นกัน หากผู้ใช้ไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องตามเหตุสมควรการใช้งานอินเตอร์เน็ตอาจก่อให้เกิดปัญหาและโทษที่ตามมาอย่างน่ากลัว โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ให้เห็นอย่างน่าสลดใจ เพราะภัยจากอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้ไม่รู้จักระมัดระวัง ทำให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้อย่างง่ายดาย ดังตัวอย่างจากข่าวหนังสือพิมพ์

  ทยรัฐออนไลน์. (๒๕๕๓, ๒๒ กุมภาพันธ์). “เตือนภัยอินเตอร์เน็ต ช่วงปิดเทอม ทำเด็กหายพุ่ง.” ไทยรัฐ. ระบุข่าวไว้ว่า น.ส. ธิติมา  หมีปาน หน.ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า สถิติที่ศูนย์ได้รับแจ้งถึงคนหายผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เฉลี่ยวันละ ๑๐ – ๑๕ ราย โดย ๘๐% สามารถติดตามกลับมาได้ โดย ๑% ที่ติดตามมาเสียชีวิตและคนที่หายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในช่วงอายุ ๑๑ – ๑๕ ปี ทั้งหายออกจากบ้านด้วยความสมัครใจและถูกล่อลวงผ่านการแชททางอินเตอร์เน็ต ไฮไฟว์ เฟสบุค รวมถึง SMS ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในหมู่เด็ก เพราะสามารถแชทใต้โต๊ะในห้องเรียนได้ และวิธีการดังกล่าวเคยมีกรณีที่เด็กถูกล่อลวงหายตัวไป

             จากข่าวข้างต้นนี้ หากเราผู้ได้ชื่อว่าบุคคลที่ใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันควรพึงระมัดระวังไว้เป็นเยี่ยงอย่าง เพราะสื่อออนไลน์ในสังคมปัจจุบันนี้เป็นอันตรายแก่เด็กผู้หญิงที่ไม่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยม พิษภัยจากสังคมออนไลน์ โดยที่ต่างฝ่ายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หากเราไม่รู้จักระมัดระวังตัวเอง ผลที่ได้รับอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและครอบครัว เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้อินเตอร์เน็ตบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัย (เวชยันต์  สังข์จุ้ย ๒๕๕๕ : ๒๓) ทำได้ดังนี้ 

อย่าบอกชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้กับคนแปลกหน้า

ไม่นัดพบกับผู้ที่ติดต่อด้วยทางอินเตอร์เน็ต (โดยไม่จำเป็น)

หลีกเลี่ยงไม่เข้าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บไซต์ลามก เป็นต้น

             ทั้งนี้อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน แม้จะต่างชาติ ต่างภาษา ต่างสังคม ต่างความคิด มีทั้งคนดี คนชั่วปะปนกันไป ไม่สามารถแยกได้ว่าบุคคลไหนเป็นคนดี และไม่ดี เราในฐานะผู้ใช้บริการควรพึงระลึกอยู่เสมอว่า อินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่ช่วยค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การติดต่อเชื่อมโยงในโลกออนไลน์ที่กระทำได้อย่างง่าย เป็นแหล่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้ ตลอดจนให้ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายและบริการระหว่างห้างร้าน ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค ทางกลับกันหากเราในฐานะผู้ใช้ไม่รู้จักระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ผลที่ตามมาย่อมได้รับโทษอย่างมหันต์ เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นตัวการที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ใช้ได้ดีเลยทีเดียว เมื่อเรารู้ทั้งประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ตควบคู่กันแล้ว ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ สิ่งที่ตามมาย่อมส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรภัทร์  สุทธิดารา. ท่องอินเตอร์เน็ตด้วย Opera & Education pro. นนทบุรี : อินโฟเพรส, ๒๕๔๒.

กอบเกียรติ  สระอุบล. อินเทอร์เนทฉบับภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บี อี แอนด์ ซี, ๒๕๓๗.

งามนิจ  อาจอินทร์. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์,     ๒๕๔๒.

เวชยันต์  สังข์จุ้ย. มือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สุรเดช  พรประภา. เรียนลัดอินเตอร์เน็ตใน ๒๔ ชั่วโมง. กรุงเทพฯ : ไซมอน แอนด์ ชูสเตอร์ อินโดไชน่า, ๒๕๔๑.

 

         เขียน 07 Feb 2013 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)