อนุทิน 120551 - ครูอ่อน

ครูอ่อน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสุขของเด็ก คือ ความสุขของครู บางครั้งการเรียนอย่างมีความสุขของเด็กผ่านกิจกรรมการเล่น การร้องก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี ค้นพบได้เมื่อสอนให้เด็กร้องเพลงลมบกลมทะเล เด็กสามารถทำได้ดีกว่าที่ครูคิด

เขียน 07 Feb 2013 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)