อนุทิน 120551 - ครูอ่อน

  ติดต่อ

ความสุขของเด็ก คือ ความสุขของครู บางครั้งการเรียนอย่างมีความสุขของเด็กผ่านกิจกรรมการเล่น การร้องก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี ค้นพบได้เมื่อสอนให้เด็กร้องเพลงลมบกลมทะเล เด็กสามารถทำได้ดีกว่าที่ครูคิด

  เขียน:  

ความเห็น (0)